phototech.vn phototech.vn - THI?T B? PHòNG CH?P PHOTOTECH

phototech.vnWebsite Profile

Title: THI?T B? PHòNG CH?P PHOTOTECH
Keywords: thiê?t bi? pho?ng chu?p, ?èn phòng ch?p,?èn Studio, chan Triopo, Chan ?èn Jinbei , ?èn flash, ?e?n chu?p flash, ?e?n jinbei, ?e?n chu?p sa?n pha?m, thiê?t bi? studio, album a?nh, phu? kiê?n chu?p a?n...
Description:PHOTOTECH .VN - Là ??i ly chính th?c ?èn thi?t b? phòng ch?p JINBEI t?i Vi?t Nam - thi?t b? phòng ch?p chính h?ng t?i phototech - JINBEI THI?T B? PHòNG CH?P
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

phototech.vn Information

Website / Domain:phototech.vn
Website IP Address:203.162.120.71
Domain DNS Server:

phototech.vn ranks

Alexa Rank:8346850
EveryoneDomain Rank:2
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

phototech.vn Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$1,682
Daily Revenue:$4
Monthly Revenue:$138
Yearly Revenue:$$1,682
Daily Unique Visitors:424
Monthly Unique Visitors:12,720
Yearly Unique Visitors:154,760

phototech.vn WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Connection keep-alive
Vary Accept-Encoding
Cache-Control private, no-cache, no-store, proxy-revalidate, no-transform
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server bncserver
Date Sun, 23 Sep 2018 04:20:26 GMT

phototech.vn WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
thiê?t bi? pho?ng chu?p 2 0.66%
?èn phòng ch?p 1 0.20%
?èn Studio 0 0.00%
chan Triopo 0 0.00%
Chan ?èn Jinbei 0 0.00%
?èn flash 1 0.13%
?e?n chu?p flash 0 0.00%
?e?n jinbei 0 0.00%
?e?n chu?p sa?n pha?m 0 0.00%
thiê?t bi? studio 0 0.00%
album a?nh 0 0.00%
phu? kiê?n chu?p a?n... 0 0.00%

phototech.vn Similar Website

Domain WebSite Title
activelife.vn Máy ch?y b? | Xe ??p t?p | Thi?t b? phòng gym | Thi?t b? th? thao
thietbiphongtap.com Thi?t b? phòng t?p
anninhgiaminh.com L?p ??t, s?a ch?a camera, thi?t b? an ninh t?i H?i Phòng
denquayphim.com Thi?t B? Phòng Ch?p Hình Studio Chuyên Nghi?p Photoviet.vn
hoachattinhkhiet.vn Hóa ch?t phòng thí nghi?m, thi?t b? phòng thí nghi?m ? Ngan Chau Lab cung c?p các lo?i thi?t b? phò...
thietbiphongthinghiem.net Thi?t b? phòng thí nghi?m, hóa ch?t, v?t t? thi?t b? thí nghi?m và c?ng nghi?p
baophong.vn Trang ch? | B?o Phong - Phan ph?i l?p ??t camera quan sát, thi?t b? m?ng , thi?t b? v?n phòng
thethaominhphu.com Cung c?p máy ch?y b?, xe ??p t?p, thi?t b? phòng t?p chính h?ng – thethaominhphu
thietbiphongchay.org Thi?t B? Phòng Cháy Ch?a Cháy Bình D??ng
achisonsafety.com.vn Thi?t B? B?o H? Lao ??ng - Thi?t B? Phòng S?ch - S?n Ph?m H? Tr? C?ng Nghi?p
phongchayphatdat.com Phát ??t chuyên cung c?p s? thi?t b? phòng cháy ch?a cháy,??u phun tyco,??u phun sprinkler,thi?t b?...
thietbitanphat.com.vn Thi?t b? s?a ch?a ? t?: c?u nang, phòng s?n, máy ra vào l?p
cuongquoc.com.vn G?ch ?p lát - Thi?t b? v? sinh - Sen vòi - Ph? ki?n phòng t?m
thietbichuachay.com Thi?t B? Ch?a Cháy - Bình ch?a cháy, Xe ch?a cháy, Thi?t b? Phòng cháy Ch?a cháy
thietbipcccvina.com C?ng ty cung c?p thi?t b? phòng cháy và ch?a cháy Tan Th? Kim
thietbithinghiems.com Cung c?p thi?t b? phòng thí nghi?m
thietbichuachay.com.vn Thi?t b? ch?a cháy - C?ng ty thi?t b? phòng cháy ch?a cháy s? 01 Vi?t Nam
kohlervn.com Kohler Vi?t Nam | Thi?t b? phòng t?m và b?p cao c?p

phototech.vn Alexa Rank History Chart

phototech.vn aleax

phototech.vn Html To Plain Text

THI?T B? PHòNG CH?P PHOTOTECH ? ??ng nh?p|??ng ky ??ng nh?p vào h? th?ng ??ng nh?p v?i ID V?t Giá ??ng nh?p tài kho?n BNC C?ng ty c?? pha?n c?ng nghê? a?nh PHOTOTECH Danh m?c s?n ph?m Gi? hàng c?a b?n 0 Gi? hàng mini Hi?n b?n kh?ng có s?n ph?m nào trong gi? hàng. Vào gi? hàng THIê?T BI? PHO?NG CHU?P -FLASH STUDIO JINBEI -FLASH STUDIO GODOX FLASH STUDIO TRIOPO -PHU? KIê?N -UMBRELLA DU? ?E?N FLASH --H??T SA?NG -LIGHT STAND -PH?NG -FLASH TRIGGER -SOFT BOX PH?NG CHU?P A?NH PH?NG MEX PH?NG GI??Y PH?NG 3D PP CO? S??N FLASH CAMERA CH?N MáY ?NH VICTORY FOTOMATE BENRO WEIFENG YUNTENG CAMERA TRIPOD PH? KI?N MáY ?NH B? LAU ?NG KíNH TU?I MA?Y A?NH CáP AV/USB HOOD LENSCANON HOOD LENSNIKON FITER NIKONCANON PH? KI?N -THE? NH?? ?? ?O?C THE? -BATTER GRIP V??T T? A?NH-ALBUM GI??Y E?P GI??Y IN GI??Y LAMILATE MA?NG MIKA CH?N ?ê? KHUNG A?NH KEO UV KEO 3 TRONG 1 NE?P VIê?N NH??A ?I?A DVD MáY MóC THI?T B? MáY éP NGU?I MáY éP PLASTIC -MA?Y IN T? CH?NG ?M PIN SA?C -PISEN PIN PISEN PIN PISEN -SONY PIN SONY SA?C SONY -CANON -PIN CANON SA?C CANON -NIKON -PIN NIKON SA?C NIKON PANASONIC -PIN PANASONIC SA?C PANASONIC B?NG PANASONIC -OLYMPUS PIN OLYMPUS SA?C OLYMPUS SAMSUNG AA-AAA -CAMELION Trang ch? Gi??i thiê?u S?n ph?m Tin t?c Da?nh cho Kha?ch ha?ng Video Liên h? Ba?n ??? Album S?n ph?m khuy?n m?i S?n ph?m m?i S?n ph?m xem nhi?u ?èN GODOX AD600BM -5% 9.025.000 VN? 9.500.000 VN? Chi ti?t ?èN GODOX AD600BM 9.025.000 VN? Chi ti?t ?èN LED GODOX 170 1.102.000 VN? Chi ti?t ?èN LED GODOX 126 950.000 VN? Chi ti?t 15-283 700.000 VND Chi ti?t 16-239 700.000 VN? Chi ti?t B? H?P CH?P S?N PH?M PL-001 1.750.000 VN? Chi ti?t PH?NG MàU PVC KH? 3 MéT 70.000 VN? Chi ti?t FUSITU FT-810 220.000 VN? Chi ti?t PH?NG GI?Y USA 2,7 X 11 MET 950.000 VN? Chi ti?t TRIPOD VICTORY 2011 280.000 VN? Chi ti?t ?èN CH?P NGOàI TR?I EX-400 GODOX 5.200.000 VND Chi ti?t FUSITU FT-811 250.000 VN? Chi ti?t Xem t?t c?→ THIê?T BI? PHO?NG CHU?P ?èN LED ?E?N PHòNG CHU?P JINBEI ?E?N PHòNG CHU?P GODOX PHU? KIê?N PHòNG CH?P ?èN PHòNG CH?P TRIOPO ?èN LED GODOX 170 1.102.000 VN? Chi ti?t ?èN LED GODOX 126 950.000 VN? Chi ti?t ?èN LED TTV - 204 LED 725.000 VN? Chi ti?t LED Video Light ZF-800 1.250.000 VN? Chi ti?t ?èn Led-5080 Video Light 1.200.000 VN? Chi ti?t Xem t?t c? → ?èN JINBEI DS 300 2.350.000 VN? Chi ti?t ?èn Jinbei EC V300 3.290.000 VN? Chi ti?t JINBEI DPE 600 4.380.000 VND Chi ti?t JINBEI DPE 500 3.980.000 VND Chi ti?t JINBEI DPE 400 3.500.000 VND Chi ti?t JINBEI DPE 300 3.120.000 VND Chi ti?t Xem t?t c? → ?èN GODOX AD600BM -5% 9.025.000 VN? 9.500.000 VN? Chi ti?t GODOX DP-600 4.350.000 VN? Chi ti?t ?èN GODOX GS-400 Ws 3.250.000 VN? Chi ti?t ?èN GODOX GS-300 Ws 2.800.000 VN? Chi ti?t ?èN GODOX GS-200 Ws 2.570.000 VN? Chi ti?t GODOX MAGIC OX 4M 6.350.000 VND Chi ti?t Xem t?t c? → GOLDENSHELL / JINBEI COLOUR FILTER AND HONEYCOMB COMBO FOR SPRITE 180S -180 200.000 VN? Chi ti?t BARN DOOR 420.000 VN? Chi ti?t TRIGGER GODOX DM 380.000 VN? Chi ti?t TRIGGER JINBEI TR-A9 620.000 VN? Chi ti?t B? CU?N PH?NG ?I?N 800.000 VN? Chi ti?t MáY T?O BóNG STUDIO 1.250.000 VND Chi ti?t Xem t?t c? → STUDIO FLASH LIGHT TTK- 600 3.150.000 VN? Chi ti?t STUDIO FLASH LIGHT TTK- 400 2.585.000 VN? Chi ti?t STUDIO FLASH LIGHT TTK- 300 2.150.000 VN? Chi ti?t Xem t?t c? → PH? KI?N MáY ?NH TU?I MA?Y A?NH B? LAU ?NG KíNH HOOD LENS-CANON HOOD LENS-NIKON TúI B86 320.000 VN? Chi ti?t BALO D26 436.000 VN? Chi ti?t BALO CHéO B77 ( RED) 440.000 VN? Chi ti?t BALO CHéO B77 ( BLACK) 437.000 VN? Chi ti?t TúI B87 388.000 VN? Chi ti?t TúI B85 325.000 VN? Chi ti?t Xem t?t c? → LENS CLEAR PEN NH? 80.000 VND Chi ti?t LENS CLEAR PEN L?N 100.000 VND Chi ti?t BúT V? SINH MáY ?NH CANON 100.000 VND Chi ti?t BúT V? SINH MáY ?NH CANON 100.000 VND Chi ti?t LENS CLEANING CANON 160.000 VND Chi ti?t LENS CLEANING PAPER NIKON 160.000 VND Chi ti?t Xem t?t c? → HOOD LENS CANON EW 60C 155.000 VND Chi ti?t HOOD LENS EW-83H 175.000 VND Chi ti?t HOOD LENS EW ET-83II 255.000 VND Chi ti?t HOOD LENS EW 83H 173.000 VND Chi ti?t HOOD LENS EW 73 B 155.000 VND Chi ti?t HOOD LENS EW 78 D 165.000 VND Chi ti?t Xem t?t c? → LENS HOOD NIKON HB-35 165.000 VND Chi ti?t LENS HOOD NIKON HB-25 195.000 VND Chi ti?t LENS HOOD NIKON HB-8 235.000 VND Chi ti?t LENS HOOD NIKON HB-45 120.000 VND Chi ti?t LENS HOOD NIKON HB-23 195.000 VND Chi ti?t LENS HOOD NIKON HB-48 155.000 VND Chi ti?t Xem t?t c? → CH?N MáY ?NH TRIOPO VICTORY FOTOMATE WEIFENG YUNTENG TRIOPO C - 257+ KJ-2 1.250.000 VN? Chi ti?t TRIOPO C - 157+ KJ-1 1.150.000 VN? Chi ti?t TRIOPO C - 258 + KJ - 2 1.350.000 VN? Chi ti?t TRIOPO C - 158 + KJ - 1 1.080.000 VN? Chi ti?t Triopo MT-2205+KJ-1S 1.450.000 VN? Chi ti?t Xem t?t c? → TRIPOD VICTORY 2008 180.000 VN? Chi ti?t TRIPOD VICTORY 2011 280.000 VN? Chi ti?t Chan ma?y a?nh Victory 3010 780.000 VND Chi ti?t Chan ma?y a?nh Victory 3018 820.000 VND Chi ti?t Chan ma?y a?nh Victory 3003 725.000 VND Chi ti?t Chan ma?y a?nh Victory V180 750.000 VND Chi ti?t Xem t?t c? → FOTOMATE PT 47 490.000 VN? Chi ti?t Chan máy ?nh FOTOMATE PT - 13 490.000 VN? Chi ti?t Chan máy ?nh FOTOMATE PT-43A4 530.000 VN? Chi ti?t FOTOMATE PT - 53N 460.000 VN? Chi ti?t TRIPOD FOTOMATE M-046 480.000 VND Chi ti?t TRIPOD FOTOMATE M-026 430.000 VND Chi ti?t Xem t?t c? → CH?N MA?Y WEIFENG 3550 420.000 VND Chi ti?t TRIPOD WEIFENG 3130 240.000 VND Chi ti?t WEIFENG WF 3530 390.000 VND Chi ti?t WEIFENG WF 3730 450.000 VND Chi ti?t WEIFENG WF 3520 360.000 VND Chi ti?t CH?N MáY WEIFENG WT 3540 440.000 VND Chi ti?t Xem t?t c? → YUNTENG VCT 690 550.000 VN? Chi ti?t Chan máy ?nh Yunteng VCT 680 RM (?en) 490.000 VN? Chi ti?t Xem t?t c? → MA?Y IN-MA?Y E?P MáY éP PLASTIC PDA3-330T 5.200.000 VN? Chi ti?t Máy Dán Vi?n C?nh 26.500.000 VN? Chi ti?t MA?Y E?P LAMINATOR A3 950.000 VND Chi ti?t MA?Y E?P KANSAI KS320 850.000 VND Chi ti?t MáY éP PLASTIC TLA3-330C 1.350.000 VND Chi ti?t MáY éP NGU?I 1600 7.500.000 VND Chi ti?t Xem t?t c? → V??T T? A?NH- ALBUM GI??Y E?P GI??Y IN GI??Y LAMILATE GI?Y éP PLASTIC 30 X 45 CP12 130.000 VND Chi ti?t GI?Y éP PLASTIC 25X38 CP9 95.000 VND Chi ti?t GI?Y éP PLASTIC 20X30 CP6 60.000 VND Chi ti?t GI?Y éP PLASTIC 20X25 CP5 50.000 VND Chi ti?t GI?Y éP PLASTIC 15X21 CP3 35.000 VND Chi ti?t GI?Y éP PLASTIC 13X18 CP2 25.000 VND Chi ti?t Xem t?t c? → GI??Y IN KANSAI 20.000 VND Chi ti?t Xem t?t c? → MàNG MIKA L&B 63 X 50 MéT 1.400.000 VND Chi ti?t MàNG MIKA L&B 76 X 50 MET 1.700.000 VND Chi ti?t MàNG MIKA L&B 127 X 50 MET 2.800.000 VND Chi ti?t GI?Y L?A ?? VàNG 127 X 50 MET 630.000 VND Chi ti?t GI?Y L?A ?? VàNG 115 X 50 MET 580.000 VND Chi ti?t GI?Y L?A ?? VàNG 915 X 50 MET 450.000 VND Chi ti?t Xem t?t c? → Tin t?c m?i Tin t?c hot Máy ?nh full-frame ??u tiên c?a Pentax v? Vi?t Nam K-1 s? d?ng h? th?ng l?y nét v?i 25 ?i?m cross-type cùng c?m bi?n full-frame có th? di chuy?n m?i h??ng ?? t?ng kh? n?ng nh?n th?ng tin màu s?c trên m?i ?i?m ?nh. S?N PH?M M?I ?èN FLSAH JINBEI RA M?T DPL PRO-V400 DIGITAL STUDIO FLASH 12/2014 H?ng s?n xu?t ?èn flash studio JINBEI Th??ng hi?u ???c bi?t ??n v?i nh?ng s?n ph?m , thi?t b? Studio n?i ti?ng trên toàn th? gi?i v?...

phototech.vn Whois

Domain Name: PHOTOTECH.VN


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en